Verksamhetsberättelse Cocker Sydost 2018

Styrelsen:
Ordförande: Inger Jönsson
Vice Ordförande: Lena Bertilsson
Sekreterare: Susanne Sjöberg
Kassör: Ulrika Karlsson
Web-ansvarig: Maria Ahlgren
Ledamot: Börje Sabel
Ledamot: Therese Assarsson
Revisor: Emma Börjesson
Revisorssuppleant: Fredrik Sjöberg
Valberedning: Jennie Persson, Anette Nilsson, Anette Berglund
 
Under året har styrelsen haft nio protokollförda styrelsemöten.
Den 10 februari hade föreningen årsmöte och nyvalda styrelsen höll konstituerande möte samma dag.
Cocker Sydosts medlemsantal är 69 personer (december 2018).
Under 2018 har Cocker Sydost genofört ett antal aktiviteter:
Vi hade fortsättningskurs på Anatomi & Rörelselära med Bengt-Åke Bogren den 11 mars.
Två trimkurser har genomförts i Ihrestugan, en i april och en i oktober, som leddes av Inger Jönsson, Lönnbackens Kennel, och Ulrika Karlsson, Kennel Denridge.
Vi hade också en ”Prova på dag” med Nose Work.
Medlemmarna har haft ett antal tillfällen att delta på ringträningar under vår och höst.
Det har även anordnats Cocker promenader, i Karlshamn, Brunnsparken i Ronneby och den i Johannishus var vår årliga glöggpromenad.

Den 15 september ägde den årliga Cocker utställningen rum vid Bruksgården i Mörrum.. Den blev välbesökt med många utställare och 36 hundar anmälda. Tyvärr ett mindre antal mot det brukar vara. Inbjuden domare var Samantha Gladman från England. Under lunchen tävlade barn med hund, det alltid så populära och uppskattade inslaget. Julia Ahlgren agerade som domare. Flera sponsorer ställde upp med priser som tilldelades de tävlande. Sponsorerna fick sin logotype tryckt i utställningskatalogen och även ett utskickat tackkort. Huvudsponsorer för vår utställning var Sparbanken i Karlshamn och Royal Canin.

Vi har även haft en Utställnings trimkurs på en heldag. Kursledare var Ingrid Olsson från Brightwood´s Kennel. De som var där ställer ut sina hundar
. Det var en mycket lärorik dag.

Styrelsen har varit aktiv både på hemsidan och facebook med publicering av både text och bilder från de flesta aktiviteter.
 
  Inger Jönsson         Lena Bertilsson          Susanne    Sjöberg   
                               Ulrika Karlsson               Maria Ahlgren                          
   Therese Assarsson         Börje Sabel