Verksamhetsplan Cocker Sydost 2019
                                                                   

En trimkurs i april och en till hösten är planerade.
Ringträningar kommer det bli under våren och hösten.
Promenader kommer att bli under både vår och höst. Mer info kommer om dessa senare!
”Prova på dag” med Nose Work.
Tänkte ha en veterinär träff. Info om detta kommer senare.
Förhoppningsvis kommer det bli Viltspår till hösten.
Lördagen den 16 september är bokad till årets Cocker utställning. Förhoppningsvis kan vi även i år vara på Bruksgården i Mörrum.
All info visas på vår hemsida, www.cockersydost.se.
 
 Styrelsen Cocker Sydost