Medlemskap

Så här gör du för att bli medlem i Cocker Spanielklubben:

För att bli medlem betalar du in 270 kr på Cocker Spanielklubbens

plusgiro 14 91 71 - 1
 

Medlemsavgift fr. o m 2015
* Medlem: 270 kr
* Familjemedlem: 80 kr
* Värvad medlem: 160 kr
(uppge värvare på inb.kortet)
* Utländsk medlem: 320 kr

SWIFT/BIC: NDEASESS
IBAN: SE5995000099602601491711
BANK: NORDEA, 105 71 STOCKHOLM
 

Skriv ditt namn och adress på talongen och ange att det gäller nytt medlemskap. Om du betalar via Internet, kom då ihåg att även skriva namn och adress i meddelanderutan!

Medlemskapet är rullande, vilket innebär att det gäller ett helt år fr o m det datum då du betalar.

Som medlem får du Cocker Tidningen 4 ggr/år och du är välkommen att deltaga i alla de aktiviteter, som klubben och lokalavdelningen anordnar.