Cocker Sydosts Styrelse

Här är vi som sitter i Styrelsen just nu!

Maila gärna oss om Ni har några frågor!

info@cockersydost.se

Ordförande

Inger Jönsson
Bosatt i Asarum
Tel nr: 070-2459864
Mail: lonnbackens@gmail.com

Sekreterare

Susanne Gårdesten
Bosatt i Asarum
Tel nr: 073-3420278
Mail: gardesten@yahoo.se

Vice Ordförande

Lena Bertilsson
Bosatt i Mörrum
Tel nr: 070-7180793
Mail: buzalisas@yahoo.se

Kassör

Ulrika Karlsson
Bosatt i Gullabo
Tel nr: 070-5577471
Mail: ulrikakarlsson66@gmail.com

Suppleant / Webbansvarig

Maria Ahlgren
Bosatt i Asarum
Tel nr: 073-1508531
Mail: mariaahlgren@hotmail.com

Suppleant / Medlemsansvarig

Börje Sabel
Bosatt i Karlskrona
Tel nr: 070-8843638
Mail: borje.sabel51@gmail.com

Ledamot

Therese Assarsson
Bosatt i Johannishus
Tel nr: 070-8269983
Mail: tess_an_@hotmail.com

Valberedning

Jennie Persson(Sammankallande)
Annette Nilsson
Anette Berglund

Revisor
Emma Börjesson

Revisorsuppleant
Fredrik Sjöberg