Cocker Sydost
Styrelse 2022

Här är vi som sitter i Styrelsen !

Maila gärna oss om Ni har några frågor!

info@cockersydost.se

Ordförande
Inger Jönsson
Mobilnr: 070-245 98 64
Mai
l: lonnbackens@gmail.com

Sekreterare
Anne Wågström
Mobilnr: 070-898 03 78
Mail: anne.wagstrom@gmail.com

Vice ordförande
Lena Bertilsson
Mobilnr: 070-718 07 93
Mail: busalizas@yahoo.se

Kassör
Ulrika Karlsson
Mobilnr: 070-557 74 71
Mail: ulrikakarlsson66@gmail.com

Aktivitetsansvarig
Therese Assarsson
Mobilnr: 070-8269983
Mail: tess_an_@hotmail.com

2: a Suppleant / Medlemsansvarig
Katarina Håkansson
Mobilnr: 073 - 145 28 56
Mail: katta_s80@hotmail.com
1:a Suppleant
Pia Fransén 
MobilNr: 072-166 00 23
Mail: annabengta66@gmail.com

Valberedning
Charlott Håkansson
Styrelsen

Revisor
Tord Jonsson

Revisorsuppleant
Anki Björk